YÖK’TEN YENİ AÇIKLAMA!

Yurtdışında yükseköğrenim eğitimi almak isteyen öğrencileri etkileyecek yeni karar; yurtdışında ilk 500’deki üniversiteler dışında kalan eğitim kurumlarına girmek isteyen öğrencileri ilgilendiriyor. Karara göre bu eğitim kurumları dışında herhangi bir eğitim kurumunda yüksek öğrenim eğitimi alacak öğrenciler; ÖSYM tarafından hazırlanan sınava tabii tutulacak. Bu denklik sınavı ile ‘’ Tıp doktorluğu alanında ki sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ise ilk 150 bin içinde yer almalarına, ÖSYS Kılavuzunda yer alan tıp ve hukuk dışındaki diğer alanlarda en az, Türkiye’deki yüksek öğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son talebenin almış olduğu puanı almalarına, ÖSYS Kılavuzunda bulunmayan alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları gerektiğine, karar verilmiştir.”

Bu yeni kararın gerekçesi olarak; ülkemizde herhangi bir eğitim kurumunda okumaya hak kazanamayan öğrencilerin yurtdışında hiç bir koşul gerekmeksizin okuyabildikleri ve nitelikli eğitim görmedikleri gösterilmiştir. Öğrencilerin herhangi bir kıstas bulunmayan bu okullara kabul görmelerinin onlara iyi bir eğitim sağlayamayacağının savunulduğu gerekçede yurtdışında okumak isteyen öğrencilere engel koşmadıklarını yalnızca daha iyi eğitim almaları yönünde alınan bir karar olduğu söylenmiştir. Bunun yanında pek çok öğrenci eğitimin yetersiz olduğu konusunda heyetteki ilgili kişilere şikayette bulunduğuna değinilmiştir. Sağlık, mühendislik, tıp, yargı gibi önemli meslekleri tercih edecek öğrencilerin niteliksiz eğitim almalarını bu şekilde engelleyebileceklerine vurgu yapmışlardır.

Heyete yapılan şikayetler: ‘’Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan bu talebelerin o ülkenin dilini bilmeleri ve derslere devam etmeleri koşulu aranmadan yalnızca imtihanlara alındıkları, derslerin bazen tercüme yöntemiyle bazen de Türkiye’den getirilmiş, öğretim personeli vasfı olmayan kişilerle sürdürüldüğü yönünde olmuştur.’’