Hakkımızda

Edit Content

ALTERNATIF COMPANY FACTS: WHO ARE WE

Alternatif Education Counselling Services was founded in 1998 and quickly became one of Turkey’s best established and respected counselling providers for motivated students seeking assistance with their overseas education. We have three offices across Turkey: Istanbul, Ankara and Izmir.

OUR SERVICES

Alternatif’s business operations are centered on the following services:

1- Student Counselling – We pride ourselves first and foremost on our ability to guide students and to assist them in identifying and attaining their short-term and long-term overseas education goals. We enable them to locate and access the courses/programs that are most appropriate for their aspirations and provide a support system for successful entry into these programs.

2- Consulting for Educational Institutions – Our consulting services include: promotion, media relations, and representation; as well as access to prospective students, faculty, special instructors/lecturers, and other institutions overseas. We are able to arrange seminars for you to better reach your target audience and are equipped with able staff to provide effective follow up support.

3- Vertical Portal Web Site – Alternatif ECS web sites provide comprehensive information on study abroad options, destinations and training opportunities. The information ranges from high school programs and college/university courses up through professional training and higher degree programs among others.

Alternatif University Placement Services – Alternatif UPS – offers the specialized and personalized attention required for tertiary student counselling and placement. With decades of experience our UPS team offers counselling and placement expertise for the full education continuum.

Alternatif’s overarching goal is to enable individuals and corporate customers to become more competitive in the global marketplace through international education and training. In order to successfully carry out this mission, Alternatif will: provide accurate, informative, and up-to-date information on its web sites and in its study abroad magazines, refer to knowledgable counsellors, consultants, industry leaders and other experts when providing advice and guidance, remain one of Turkey’s leading education advising organizations dedicated to helping students select and gain admission to language schools, high schools, and overseas institutions of higher education… all while applying professional, friendly and honest service.

Edit Content

ALTERNATİF ŞİRKET GERÇEKLERİ: BİZ KİMİZ

Alternatif Eğitim Danışmanlık Hizmetleri 1998 yılında kurulmuş ve kısa sürede yurtdışı eğitimlerinde yardım arayan motive öğrenciler için Türkiye’nin en köklü ve saygın danışmanlık sağlayıcılarından biri haline gelmiştir. Türkiye genelinde üç ofisimiz var: İstanbul, Ankara ve İzmir.

 

HİZMETLERİMİZ

Alternatif’in ticari faaliyetleri aşağıdaki hizmetlere odaklanmıştır:

1- Öğrenci Danışmanlığı – Her şeyden önce, öğrencilere rehberlik etme ve kısa ve uzun vadeli yurt dışı eğitim hedeflerini belirleme ve gerçekleştirmelerine yardımcı olma becerimizle kendimizle gurur duyuyoruz. Hedeflerine en uygun dersleri/programları bulmalarını ve bu programlara başarılı bir şekilde girmeleri için bir destek sistemi sağlamalarını sağlıyoruz.

2- Eğitim Kurumları Danışmanlığı – Danışmanlık hizmetlerimiz arasında tanıtım, medya ilişkileri ve temsil; yanı sıra aday öğrencilere, öğretim üyelerine, özel eğitmenlere/öğretim görevlilerine ve denizaşırı diğer kurumlara erişim. Hedef kitlenize daha iyi ulaşabilmeniz için seminerler düzenleyebiliyoruz ve etkin takip desteği sağlayacak yetkin kadrolarla donatıldık.

3- Dikey Portal Web Sitesi – Alternatif ECS web siteleri, yurt dışı eğitim seçenekleri, gidilecek yerler ve eğitim fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Bilgiler, lise programları ve kolej/üniversite kurslarından mesleki eğitime ve diğerleri arasında daha yüksek derece programlarına kadar uzanır.

Alternatif Üniversite Yerleştirme Hizmetleri – Alternatif UPS – yükseköğretim öğrenci danışmanlığı ve yerleştirme için gereken uzman ve kişiselleştirilmiş ilgiyi sunar. Onlarca yıllık deneyime sahip UPS ekibimiz, tam eğitim süreci için danışmanlık ve yerleştirme uzmanlığı sunar.

Alternatif’in ana hedefi, uluslararası eğitim ve öğretim yoluyla bireysel ve kurumsal müşterilerinin küresel pazarda daha rekabetçi hale gelmelerini sağlamaktır. Alternatif, bu misyonu başarıyla yerine getirmek için: web sitelerinde ve yurt dışı araştırma dergilerinde doğru, bilgilendirici ve güncel bilgiler verecek, tavsiyelerde bulunurken bilgili danışmanlara, danışmanlara, sektör liderlerine ve diğer uzmanlara başvuracaktır. Ve rehberlik, öğrencilerin dil okullarını, liseleri ve denizaşırı yüksek öğretim kurumlarını seçmelerine ve kabul etmelerine yardımcı olmaya kendini adamış Türkiye’nin önde gelen eğitim danışmanlığı kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor… ve aynı zamanda profesyonel, samimi ve dürüst hizmet sunuyor.