Eğitim ve Yurtdışı

Her insan, hayatında başarılı olmayı ister. Gerek yaptığı işlerde gerekse de okul hayatında “en iyisi” olmak için gerekli çalışmaları yapar ve üzerine düşen görevi yerine getirir. Ancak bazen bunlar tek başına yeterli olmayabiliyor. Uzun yıllar boyunca ülkemizde “eğitim” bir sorun haline gelmişti. Okullarda öğrenci sayısının fazla olması, dersliklerde olması gerekenden daha fazla öğrencinin barındırılması ve bunlara ek olarak sosyal hakların tam olarak verilmemesi gibi nedenlerden dolayı, ülkemiz öğrencileri istedikleri verimi elde edemiyorlardı. Her ne kadar günümüzde bu alanda çalışmalar yapılsa, iyileştirmeler eskisine göre daha fazla yapılsa da yine de bir anlamda öğrenciler için yeterli gelmeyebiliyor. Haliyle durum böyle olunca öğrenciler de çareyi başka ülkelerde eğitim almakta buluyorlar. Aslında yurtdışı eğitim bir “çare” arayışı değil, daha çok vizyon geliştirmek, yeniliklere açılmak gibi önemli detaylar için de gerekli olan bir şeydir. Mesela ülke içinde kalmış ve daha farklı bir yer görmemiş biri ile değişik kültürlerle harmanlanan bir öğrenci arasında son derece önemli farklılıklar vardır. Başta gelişmişlik anlamında büyük farkların olduğunu daha sonra da eğitim alanında daha ileri görüşlü kişilerin yurtdışında eğitim alan kişiler olduklarını kabul etmek gerekiyor. İş hayatına olumlu çok fazlasıyla katkıda bulunan dış ülkeler, öğrencilerin dil eğitimi almasına zemin hazırlamakla başlayarak değişik kültürlerle kaynaşmalarına da zemin hazırlamaktadırlar. Bu bile kendi başına bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

Yurtdışında üniversite ve dil okulları

İş hayatında daha başarılı yerlere gelebilmek ve gerek alınan ücretin daha yüksek olmasını sağlamak ve gerekse de kariyer sahibi olabilmek için önemli bir incelik dil bilmektir. Yabancı diller, artık günümüz iş dünyasında şart olarak koşulmaktadır ve çalışanların hayatını olumlu yönden fazlasıyla etkilemektedir. İngilizce gibi dünya üzerinde kabul görmüş bir dili bilmek ise kendi başına bir ayrıcalıktır ve bu dili bilenler de el üstünde tutulurlar. Ülkemizde yabancı dil eğitimi veren çok sayıda kurum vardır, her birinin kendine göre avantajları veya dezavantajları vardır mutlaka fakat yurtdışında eğitim gören bir öğrenci, daha az negatif etkiye kapılır ama bununla birlikte dili kaliteli bir şekilde öğrenir. Mesela Amerika dil okullarından eğitim alan bir öğrenci, kesinlikle İngilizceyi anadili gibi konuşabilir veya Almanca dil eğitimini Almanya’da almış biri de aynı şekilde daha başarılı olabilir. Üniversite eğitimi de bundan farksız değildir, başında da belirttiğimiz gibi ülkemizde sunulan eğitimin yeterli gelmemesi, öğrencilerin dışarıda okul okumalarını etkilemektedir ve gittikleri ülkelerde ciddi anlamda eğitim verildiğini gördüklerinde eğitimden daha fazla tat almaya başlıyorlar. Tabi gittikleri ülkelerde yurtdışı eğitim alanlar için sunulan imkânları da gördüklerinde adaptasyon sorunu ortadan kalkıyor ve daha okul çağlarında iken bile kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar.

Danışmanlık hizmetlerinden yararlanın

Yurtdışında eğitim almanın olumlu ve olumsuz tüm yönlerini ele aldıktan sonra yapılması gereken şey, eğitim için nereye gidileceğine karar vermek olacak. Dil okulu için İngiltere, Kanada, Amerika, İrlanda gibi ülkeler tercihlerin başında gelirler, üniversiteler bakımından da yine aynı ülkeler hem daha zengin alanlara sahipler hem de imkanları daha fazladır. Tabi bunların yanında alternatif ülkeler de yok değil. Tüm bunları değerlendirmek ve değerlendirme sonrası sağlıklı karar verebilmek için danışmanlarımız ile iletişime geçerek yurtdışı eğitim alanına adım atarken daha sağlıklı sonuçları elde edebilirsiniz.