Yabancı dilde düşünenler çok daha rasyonel ve isabetli kararlar alıyor

Bir riski veya problemi daha sağlıklı şekilde değerlendirmek için, meseleyi yabancı bir dilde düşünmeyi deneyin!

Chicago Universitesi, 300’den fazla Amerikalı ve Koreliden oluşan bir grup insan üzerinde yaptığı araştırma sonucunda, ana dili dışında yabancı bir dil ile düşünerek meselelere yaklaşan kişilerin daha rasyonel, tarafsız ve dolayısı ile daha doğru kararlar verebildiklerini ortaya koyuyor.

Çevremizde yabancı dil konuşabilen bir çok kişinin kendisini yabancı dilde daha rahat ifade edebildiğini duymuşsunuzdur. Bu duygunun bir hipotez olarak olarak tartışıldığını biliyoruz artık.

Bu araştırmaya göre, anadilleri dışında yabancı bir dil ile iletişim kuran insanlar daha az düşünsel hata yapıyorlar. Boaz Keysar, Sun Gyu An  ve Sayuri L. Hayakawa tarafından yürütülen “Yabancı Dil Etkisi: Yabancı Dilde Düşünmek düşünsel hataları Azaltıyor” adlı çalışma Pyschological Science dergisinde yayınlandı.

Bireylerin düşünsel hatalara olan yatkınlığı konusunda bir çok bilimsel çalışması bulunan Nobel ödüllü Davranış Ekonomi Bilimi kurucusu Daniel Kahneman , özellikle “kaybı önleme” olgusuyla yakından ilgileniyor. Bu olgu, insanların “kaybetmemek“ için aldıkları mantık dışı kararları (matematiksel anlamda) ifade ediyor.  Çalışmayı yürüten bilim adamları, denekler ana dil dışında başka bir dilde teste tabi tutulduklarında bu etkinin ortadan kalktığını ortaya koydular.

Yapılan bu deneysel çalışma kapsamında anadili İngilizce olan, ama  aynı zamanda Japonca da bilen bir grubun yarısına Kahneman’ın geliştirdiği  “kaybı önleme oyunu”nun kendi anadillerindeki (İngilizce) versiyonu verilirken; diğer yarısına aynı testin yabacı dildeki (Japonca) versiyonu veriliyor. Testi yabancı dilde yani Japonca  çözen katılımcıların kaybetmemek için alınan yüksek riskli, mantık dışı kararlardan uzak duruyorlar.  İngilizce bilen Korelilerle yapılan aynı içerkli test de aynı sonuca ulaşıyor: Koreli deneklerinda İngilizce düşündüklerinde daha ihtiyatlı ve dengeli kararlar aldıkları gözlemleniyor.

Bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bu bulgular Kahneman’ın bulgularıyla birebir örtüşür özellikte. Kahneman’a göre,  iki adet genel düşünme sistemi bulunmaktadır. :

Sistem 1:  çoğu amaç için uygun; Bu bilişsel tuzaklara düşürebilen içgüdüsel ve hızlı olan sistemdir.

Sistem 2.   Bu sistemde mantık yürütürken daha faydalı; ancak aktive etmesi ve sürdürmesi daha fazla çaba gerektiren bilinçli ve yavaş olan Sistem

İnsan beyni çoğu zaman çabayı mümkün olduğunca en aza indirgeyen sistemi tercih ediyor. Ancak modern hayatın Sistem 2’yi gerektiren pek çok problemi de barındırdığını düşündüğümüzde, yabancı bir dil bilmenin önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Karmaşık soru ve sorunlar ile karşılaşan insanoğlunun yabacı diller öğrenerek ve öğrendiği yabancı dil ile düşünerek sistem 2’yi devreye sokması olarak adlandırabileceğimiz bu çalışma, atalarımızın “Bir dil bir insan” özdeyişine ne kadar da örtüşüyor.

Araştırma sonuçlarından görüldüğü gibi öğrendiğimiz yabancı dil ne olursa olsun o dilde düşünecek kadar bilmeliyiz. Seyahat olanaklarının günümüz dünyasında ulaştığı noktayı düşünürsek, bir yabancı dili ülkesinde öğrenmek artık çok kolay. İngiltere, Kanada, Amerika gibi bir ülkeye gidip İngilizce düşünecek kadar İngilizceyi öğrenebiliriz. Aynı şeklide Almanca, Rusça, Japonca, Arapça, Çince, İspanyolca, İtalyanca gibi dilleri de öğrenip bu dillerde düşünerek hayatta daha rasyonel kararlar verebiliriz.

Serap Aslantatar

Alternatif Yurtdışı Eğitim Danışman

Share Your Thoughts

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi İstek Formu

Menü
Diğer