İtalya’da Burslu Eğitim

İtalya’da devlet üniversiteleri düşük gelirli öğrencileri eğitim ücretinden muaf tutuyor ve üstelik bu öğrenciler yıllık 5000 Euro (Gelir bazlı / income based veya ihtiyaç bazlı / need based burs alabilirler.
Genel olarak burslar akademik liyakate dayalı (merit based) ve gelir bazlı (income based) oluyor. ‘Merit Based’ öğrencinin akademik performansı esnasında veriliyor ve bu tür burslar için rekabet çok katı oluyor. Mesela bazı üniversitelerin kendi bursları var 8000 Euro, 11000 Euro vs. Bu burslara garanti vermiyoruz çünkü çok yüksek rekabet oluyor.
Bir diğer burs ise yalnız İtalya’da verilen ‘income based scholarship’tir. Bu burs yıllık aile geliri 23 000 Euro ve bazi bölgeler içinse 16 000 eurodan aşağı olan bütün öğrenciler alabilir. Bu bursu İtalya’nın bölünmüş bulunduğu ‘region’lar tarafından verilmektedir.
Burs iki taksitte verilmektedir. Birinci taksit 2500 Euro genel olarak Aralık’ta veriliyor, ikinci taksit ise bazı ‘region’larda ikinci sömestrin sonunda yani Haziran-da veriliyor bazı bölgelerde ise bir sonraki yılın Aralığı gibi veriliyor. Genel olarak iki yıl için 10 000 Euro 4 taksit halinde veriliyor. Eğer öğrenci uzatmalı okursa yani 2 yıl 6 ay – bu 6 ay için de 2500 Euro burs alabilir. Yani toplam 2.5 yıl için 12 500 Euro burs alabilir öğrenci.

Bunun için öğrenci aşağıdaki evrakları toplamalıdır.
1) Aile nüfus kayıt örneği- Buraya evli kardeşler dâhil edilmezler.
2) Babanın gelir durumu gösterir belge.
3) Annenin gelir durumu gösterir belge.
4) Varsa erkek kardeş ve kız kardeşlere ait onların öğrenci veya çalışmadıklarını gösterir belge.
5) Öğrencinin adına kayıtlı gayrimenkul olmadığını gösterir belge.
6) Öğrencinin yaşadığı evin toplam büyüklüğünün yüz metrekareden az olduğunu gösterir belge (Roma’da okuyacaklar için buna gerek yok)
Bütün bu evrakların Apostil olunması ve sonra İtalyancaya çevrilmesi gerekiyor ve sonra yine apostil tasdikinin yapılması şarttır.
Konaklama: Bazı üniversitelerin özel yurtları var ancak bunlar pahalı olup kişi başı aylık 450 Euro’dan başlıyor. Devlet yurtları ise yalnız bursa başvurmakla kazanılabilir. Yani biz öğrenci için bursa başvurduğumuz zaman yurt da seçiyoruz. Eğer öğrenci yurt kazanırsa 10 aylık yurt veriyorlar ve bunun parasını (bazı bölgelerde 1500, 2000 ve 2500 Euro olarak değişiyor) 5000 Euro’luk burs paketinin içinden alıyorlar ve kalan kısmını öğrenciye veriyorlar. 1.ci yıl öğrencileri için yurtlarda yalnız %25 oranında yer ayrılıyor, ikinci yıl başvurunlar için %75 yer veriliyor. Onun için 1.ci yıl öğrencileri için yurt kazanacağına garanti vermek çok zor ancak 5000 Euro’luk bursa garanti verebiliriz. Yurt kazanmak için öğrencinin yıllık aile gelirinin 0 veya 0’a çok yakın olması gerekiyor.
1) Bursa başvuru Mayıs ayında başlıyor ve her bölge için değişik son başvuru tarihleri bulunuyor. Onun için öğrencilerin burs için gerekli evrakları Ekim ayından başlayarak toplaması gerekiyor.
Burs başvuru sonuçları genellikle Ekim ayı gibi açıklanıyor.

Hemen Arayın! Danışmanlarımız Sizlere En Uygun Rehberlik Hizmetini Sağlasın. Hem de Ücretsiz!

Bilgi İstek Formu

Menü
Diğer