Sertifika & Diploma Programlarıına genel bakış

sertifikali-olunSertifika ve diploma programlarının popülaritesi gün geçtikçe daha çok artıyor. Ülkemizde üniversite eğitimini tamamlayan ancak süresi 1-2 sene arasında değişen master programlarının gerektirdiği kadar bütçe ve zamanı olmayan öğrenciler sertifika & diploma programlarını giderek daha çok tercih ediyorlar. Kısa süreli ve düşük maliyetli oluşu, esnek giriş koşulları ve geniş program yelpazesiyle sertifika & diploma programları üniversite sonrası iş hayatına atılmadan önce alınabilecek cazip bir program olabilir. Konu farkı olmaksızın yurtdışında katıldığımız programların mesleki bilgi ve görgü yanında en önemli katkılarından birisi de bunun İngilizce seviyemize yaptığı katkıdır.
Sertifika, diploma, lisansüstü sertifika & diploma…
Pekçok okul türünde ‘sertifika’ terimi, lisans seviyesinde belli bir alanda eğitimi tamamlayan ancak akademik derece almayan öğrencilerin aldıkları dersler için verilen payenin adıdır. Bazı okullar sertifika terimini belli bir alanın daha spesifik bir dalında verilen eğitim için kullanırken, -örneğin bilgisayar programcılığı altında web programlama sertifika programı gibi- diploma terimini ise ilgili alanın bütün konularını içerir şekilde verilen derece için kullanırlar: bilgisayar programcılığı gibi..
Sertifika ve diploma kelimelerini ayırt etmeye çalışırken kolayca ikilemde kalabilirsiniz. Bunun sebebi bu dereceleri veren dilokullari, kolejler ve üniversiteler tarafından yüklenen anlamların farklı oluşlarında yatar. Gerçekte bazı okullar içeriğine bakmaksızın kısa süreli programlarına sertifika veya diploma programı adını verirler.
Tanım olarak Diploma belli bir akademik programın / kursun tamamlanmasıyla alınan dereceye verilen isimdir: Lise diploması, lisans diploması vb gibi. Bununla birlikte pekçok kolej ve üniversite akademik bir derece olmaksızın belli başlı konularda belli derslerin alınmasıyla oluşturulmuş müfredata da diploma programı adını verirler. Bu programları tamamlayan öğrenciler de ilgili alanda diploma sahibi olurlar. Diploma programlarında alınan derslerden bazıları lisans programlarına transfer edilebilir niteliktedir.
Lisansüstü diploma (graduate diploma) programları lisans derecesi edinen öğrenciler arasında giderek popülarite kazanmaktadır. Lisansüstü diploma programlarına katılan öğrenciler herhangi bir akademik derece kaygısı çekmeden lisansüstü seviyede dersler alabilmektedir. Bu tip programlara katılan öğrenciler master programları kadar zaman ve para yatırımına girmeden belli bir konuda uzmanlaşmak gibi bir avantajı yakalamış olurlar. Bu bağlamda lisansüstü diploma programını tamamlayan öğrenciler bilhassa aynı okulda olmak üzere master derecesi için kredi kazanmış da sayılırlar.
Sertifika ve diploma programları arasında bu tür farklılıklar mevcutsa da bunları birbirinden ayıracak net olarak tanımlanmış kriterler her zaman bulunamayabilir. Benzer konularda program sunan iki okul bulup, program süresi ve içeriğinin aynı olduğunu görebiliriz. Fakat bir okul kendi programını sertifika olarak adlandırırken, diğer okul buna diploma adını verebilir.