Amerika’da Lise Eğitimi

Yurtdışı eğitime orta öğrenimden başlamak; öğrencilerin bulundukları ülkenin eğitim sistemi ve akademik atmosferine alışmaları açısından son derece faydalıdır, yüksek öğrenimlerine özellikle aynı ülkede devam etmeyi düşünenler için  bu daha da önem kazanır. Sisteme ve müfredata aşina olmanın yanında dil problemini daha erken yaşta halletmek öğrenciye büyük bir avantaj sağlayacaktır. Tüm bunların ortak neticesi olarak öğrenci, kendinde daha çok güven bulacak ve daha başarılı olacaktır.

Yabancı ülkelerde Türkiye’de olduğu gibi çok çeşitli lise türleri vardır, devlet liseleri, özel liseler, yatılı yada gündüzlü okullar, yalnız kız yada erkeklere eğitim veren liseler, askeri liseler, mesleki liseleri, kilise okulları vs.

Ülkelere göre lise eğitim sistemleri kabul koşullarını farklılaştıran bir unsurdur. Her ülkede yabancı öğrencileri kabul eden ve etmeyen okullar mevcuttur. Ancak yabancı öğrencilerin kabulünde genellikle daha önce almış olduğu eğitim ve not ortalamaları etkilidir. Bazı okullar gerekli yeterliklere sahip öğrencileri doğrudan kabul ederken bazıları öğrenimlerine kaldıkları yerden devam etmeleri yerine bir yada iki yıl hazırlık programlarına devam etmesini isteyebilirler. Dil yetkinliği de bu hazırlık sürecinin bir parçası olabilir.

Bir çok ülkede dünya genelinde üniversitelere giriş imkanı sunan uluslararası diploma programları sunan liseler vardır. Lise öğrenimini tamamladığı halde üniversiteye girecek yeterlilikte olmayan öğrenciler bu programlara devam edebilirler. Amerika ve  Almanya gibi bazı ülkelerde ise öğrenciler üniversiteye devam etmek için lise bitirme yada üniversite giriş mahiyetinde sınavları geçmek zorundadır.

Alternatif Yurtdışı Eğitim 5-12. sınıflar için İngiltere’de ilköğretim ve lise eğitimi, Amerika’da 9-12. sınıflar için lise eğitimi  ve Kanada’da ilköğretim ve lise eğitimi konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Amerika’da Lise Eğitim

Amerikan eğitim sistemi yabancı öğrenciler için son derece zengin imkanlar sunan bir yapıdır. ABD’li öğrencileri bile geniş yelpazedeki seçenekleriyle etkileyen pek çok okul, program ve yer mevcuttur. Okul arama aşamasında, Amerikan eğitim sistemi hakkında bilgilenmeniz çok önemlidir. Sistemi doğru bir şekilde anlamak, Amerika’da lise seçeneklerinizi daha kolay daraltmanıza ve eğitim planınızı sağlıklı bir şekilde yapmanızda yardımcı olacaktır.

Amerikan Eğitim Yapısı

İlköğrenim ve Ortaöğrenim

Amerikalı öğrenciler, yükseköğrenim öncesinde Türkiye’deki gibi toplamda 12 yıl süren “ilköğrenim” ve “ortaöğrenim” eğitimi alır. Bu süreçler, birinci sınıftan onikinci sınıfa kadar yıllara göre isimlendirilirler. Amerikalı öğrenciler altı yaşlarında ilkokul’a başlarlar. Beş veya altı yıllık bir eğitimden sonra “ortaokula – secondary school” geçerler. Ortaöğrenim, iki tür programdan oluşmaktadır: ilki yaygın ismi ile “ortaokul yani middle school veya junior high school ”  olup ikincisi “lise yani  high school”dır. Diploma veya bitirme belgesi liseden mezun olunca verilir. Liseden (12’nci sınıf) mezun olduktan sonra Amerikalı öğrenciler  bir koleje veya üniversiteye gidebilirler. Amerika’da lise eğitimini tamalayan yabancı öğrenciler de Amerikalı öğrencilerin üniversiteye geçiş yollarının aynısını takip ederek Kolej veya üniversite eğitimini ABD’de  tamamlayabilirler.

Amerika’da Liseleri yönetim ve yapıları itibari ile ikiye ayırmak mümkündür.

Devlet Liseleri (Public High Schools)

Devlet liseleri olarak tanımlanan okullar Eyalet yönetimleri tarafından yönetilirler. Federal kayaklardan da yaralanan bu devlet okullarını daha çok eyaletler kendi vergi sistemleri ile desteklerler. Türk öğrenciler her okulun kendi Kabul koşulları çerçevesinde bu okullara kabul alarak, genellikle Lisenin son sınıfını okuyarak mezun olup Amerikan eğitim sistemine sağlıklı bir giriş yapabilirler. Amerika’da üniversite eğitimi düşünen öğrencilerin en azından Lise son sınıftan başlayarak Amerikada okumaları hem dile hakimiyet, hemde eğitim sisitemine adapte olmak yönünden faydası çok büyük olacaktır.

Türk öğrencileri Amerikan Devlet Liselerinde  (Public High Schools) okuyabilirler mi?

Amerika’da oturma ve çalışma izni olmayan velilerin çocukları Amrika’da yabancı öğrenci statüsünde Kabul edilirler. Amerikan hükümeti yabancı öğrencilerin Amerikan devlet  liselerinin 9 – 12. sınıflarından birinde en çok bir yıl  (on iki ay) eğitim alabileceğini ön görmektedir. Yabancı öğrenciler eğitim alacakları bir yıllık lise eğitiminin maliyeti karşılamak zorundadır.  F-1 öğrenci vizesi alınarak okunabilecek bu liselerde yıllık ücretler  5.000 – 10.000 Dolar arasında değişmektedir. Türkiye’de iyi bir özel lisede okumak için ödenen fiyatlardan  daha uygun bir bedelle Amerika’da bir devlet lisesinde okumak mümkündür. Kanun gereği yabancı öğrencilere sadece bir yıl eğitim verebilen devlet liseleri, bir yıldan sonra öğrencilerini özel liselere yönlendirerk eğitimlerini tamalamalrını sağlamaktadırlar.

Yabacı öğrencilerinÖzel Liseleri (Private High School) tercihi Amerikan

Amerikan özel liseleri yurtdışından giden öğrencilere çok daha fazla olanaklar sağlayarak onları üniversiteye hazırlarlar. Orta öğrenimin tamamaını veya büyük kısmını Amerika’da tamamlamak isteyen öğrencilerin yatılı özel liseleri tercih etmeleri daha uygun olur. Amerika’da yatılı özel liseler, yabancı öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını giderme konusnda uzmanlaşmışlardır. Dünyanın pek çok ülkesiden öğrenci alan bu özel liseler öğrencilerine pisikolojik, rehberlik, kariyer destekleri vererek onları Amerikan eğitim sistemine daha iyi hazırlarlar. Eğitim ve sosyal olanakları çok yüksek standartlarda tutan özel liseler, Amerika’da lise eğitimi almak isteyen öğrencilerin birinci tercihleri olarak karşımıza çıkar. Özel liselerde okul fiyatları değişkenlik göstermektedir. Yıllığı 10- 15.000 dolardan 45-50.000 dolara kadar özel okullar vardır. Bu okullara, maddi durumu iyi, pek çok amrikalı ailede çocuklarını göndeririler, zira bu liselerden mezun olan çocuklar çok başarılı sonuçlar alarak iyi üniversitelere gidebilmektedirler

Amerika`da Lise Eğitimi Yapmanın Avantajları:

1-    Öğrencinin İngilizce düzeyini en üst seviyeye çıkarması olanağını sağlar.

2-     Öğrenci Amerika’da üniversite eğitimine devam etmek isterse sisteme aşina olacağı için hem kabul edilmede hemde okumada zorluk yaşamaz. Öğrenci Amerikan lise diploması ile dünyanın pek çok yerinde de üniveriste eğitimine rahatlıkla geçiş yapabilir

3-    Öğrenci Amerika’da Lise eğitimi alarak uluslararası bir kimlik sahibi olur. Bağımsız düşünme ve kararverme yetileri gelişir.

4-    Amerikan eğitim sistemi ezberci olmaktan çok, tartışmaya, fikir beyan etmeye ve dolayısı ile analitk düşünmeye teşvik eder. Bu sistemde kişinin kendi öz değerlerini,  güçlü noktalarını ve zaaflarını keşfetmesi çok daha kolay olur.

Kimler Amerikan Lise Eğitim sistemine katılabilir?

– 14-18 yaş arasındaki öğrenciler (devlet okulları için minimum yaş 15)

– Kalınan ailenin kurallarına saygı duyanlar (Aile yanı konaklama tercih edecek öğrencilerin özellikle bu konuda Alternatif Yurtdışı Eğitimin Uzman danışmaları ile konuşmaları gerekir)

– İngilizce yeterlilik bilgisi orta düezyde olanlar (Bazı okullarda İngilizce takviye kursları da verilir)

– Bağımsız düşünebilme yetisine sahip öğrenciler

– Yurtdışında kendi ayakları üstünde durabileceğine inanalar

– Başka kültürlere, ırklara, dinlere saygılı ve toleranslı davranabilecekler

Lise Eğitimi Sırasında Konaklama:

Özel Yatılı okullar tercih edilecekse, bu okullar konaklama konusunda en ince ayrıntıya kadar yardımcı olacaklrdır. Aile yanı tercih edilecekse, gideceğiniz okulun bulunduğu yere veya semte göre de aileler bulunmaktadır.

Amerikada Lise Eğitimi için Ne Zaman Başvurmalıyım?

Amerika’da Lise eğitimi 10 aylık akademik dönemleri içerir. Akademik takvim genellikle Ağustos’ta başlar Mayısa kadar devam eder. Son başvuru tarihleri genellikle 15 Nisan’dır. Bu tarihten sonra yapılan başvurulara bir çok okulda sadece yer kaldıysa cevap verilir.

Devlet okulu başvurularında çoğunlukla 3 bölgeye kadar seçim yapılabilir. Başvurunun yapıldığı  tarihteki yer durumuna ve akademik geçmişinize göre seçim yapılır.

Amerikada Lise Eğitimi için gerekli Belgeler;

– Başvuru formları (Başvuru yapılack okul ve kurumlara göre değişen bu formları danışmalarınız ile birlikte doldurmalısınız)

– 8 vesikalık fotoğraf

– Kişisel niyet mektubu (Bu konuda danışmanınızdan yardım alabilirsiniz)

– Transkript (Eğitiminizin şu ana kadarki kısmını içeren not dökümünüz)

– Dil bilginizi gösteren test sonucu

– Aile fotoğraflarınız

– Sağlık raporu (danışmanlarınız bu konuda yardımcı olacaklardır)

– Veliniz tarafından imzalanmış izin belgesi

– Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Özel okullara, Alternatif Yurtdışı Eğitim danışmanız sizin adınıza başvuru yapıp takibi gerçekleştirir. Devlet okulları başvurunuz, temsilcisi olduğumuz organizasyonlar tarafından gerçekleştirilir.

Dünyanın en iyi okullarından Alternatif öğrencilerine özel fiyatlar

Promosyanları Gör
Hemen Arayın! Danışmanlarımız Sizlere En Uygun Rehberlik Hizmetini Sağlasın. Hem de Ücretsiz!

Bilgi İstek Formu

Menü
Diğer