lise

Image

İngiltere’de Lise Eğitimi

İngiltere’de lisenin son iki senesinde öğrenciler üniversitede seçecekleri bölümlere yönelik dersler alırlar..