İş İngilizcesi

İş hayatında konuşma ve yazışmalarımızda biraz daha farklı bir üslup kullanırız. Yurt dışında İş İngilizcesi kursları orta düzey üzerinde İngilizce seviyesine sahip olan kişilere İş hayatında kullandığımız formatları, deyim ve kelimeleri öğretmek için dizayn edilmişlerdir. Okullara göre farklı programlar uygulanabilir. Pek çok okul İş İngilizcesi derslerini yoğun İngilizce programı içinde 5-10 ders arası seçmeli ders olarak sunarken bazı okullar iyi düzeyde ilginizce bilen öğrencilere haftada 20-30 ders arası sadece İş İngilizcesi odaklı programlar sunarlar.

İş İngilizcesi programları telefonla konuşma, sunum yapabilme, pazarlık yapma gibi konular üzerinde yoğunlaşır. İş İngilizcesini sadece konuşma ve anlama olarak görmemek gerekir. pek çok kişi iş hayatında özellikle yazışmalar sırasında sorun yaşadığını belirtmektedir. İş İngilizcesi programları işle ilgili yazışma formatlarını öğrenmenizi de sağlar.

Hangi alanda çalışıyor olursanız olun İş İngilizcesine hakim olmak iş yazışmalarınızda, fuar ziyaretlerinizde veya yabancı müşteri / iş arkadaşları ile diyalog kurmanızda çok önemli fayda sağlayacaktır.

Bilgi İstek Formu

Menü
Diğer