Dil Hangi Yaşta Öğrenilmeli?

Dil bilmenin hayatın her alanında gerekli bir hale geldiği çağımızda dil eğitiminin verileceği yaş büyük önem taşıyor. İlerleyen yaş öğrenme zorluğunu da beraberinde getirirken erken yaşlarda alınacak eğitim kolay ve hızlı öğrenmenin kapılarını açıyor. Erken yaştan kasıt ise ergenlik dönemine kadar süregelen çağı kapsıyor. Algının açık olduğu, öğrenme eyleminin en etkin şekilde gerçekleştiği bu yaşlarda verilecek dil eğitiminin nitelikli olması gerekiyor.

Her ne kadar ergenlik dönemine kadar olan süreç öğrenmeyi kolaylaştırsa da hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu üniversitelerde durum gösteriyor ki gençlerin büyük bir çoğunluğu hazırlık sınıfından muaf olacak kadar dil bilmiyorlar. Ancak azınlık sayılabilecek bir bölüm öğrencinin İngilizce bilgisi yeterli olabiliyor. Yeteri seviyede İngilizce bilmemenin yanında azımsanamayacak bir bölüm genç hiç İngilizce bilmiyor. Dil eğitimi konusunda okullardaki eksiklik ise bu öğrenme sürecinin daha zor bir hal almasına neden oluyor.

Dünyanın ortak dili haline gelen İngilizceyi bilmemek ise gelişen ve her gün değişim gösteren dünyayı takip edememeye yol açıyor.  İnternet gibi büyük bir hazineyi fayda sağlayacak şekilde kullanamamak ve kariyer adımlarını sağlam atamamak getirdiği en büyük eksiklik olarak gençlerin karşısına çıkıyor. Hal böyle olunca erişimin bu denli kolay olduğu günümüzde erişileni anlayamamak her şeyin gerisinde kalmaya sebebiyet veriyor.

Tüm haberlerin, gelişmelerin, sunumların, konferansların ve hatta makalelerin ortak dil olan İngilizce ile yayımlandığı günümüzde dildeki eksiklik bireylerin tüm yaşamına olumsuz etki ediyor. Bundan yıllar önce dil bilmek, başkalarından bir adım öne geçmeyi ve farklılaşmayı beraberinde getiriyordu.  Ancak şimdi dil biliyor olmak herkes için zorunluluk haline geldi. Dil bilmemek ise gerek sosyal gerek iş yaşamında başarılı olmak için atılacak tüm adımların önünü kesiyor.